Aanmelding cursus of workshop
Neem eerst contact met me op, telefonisch of per e mail, om te informeren of er nog plaatsen zijn. Zo ja, dan mail ik een aanmeldingsformulier. Stuur dit ingevuld retour, of scan het ingevulde formulier en mail het. Je inschrijving is vervolgens definitief als het cursusgeld overgemaakt is op de volgende bankrekening:
NL10INGB0003454786 t.n.v. Nel Pak te Utrecht

Voor de cursusweek Japanse houtsnede hanteer ik de regel dat de eerste helft van het cursusgeld uiterlijk een maand voor aanvang van de cursus overgemaakt is. De andere helft kun je betalen na aanvang van de cursus. Zie ook op het betreffende aanmeldingsformulier.

Annulering cursus of workshop
Tot uiterlijk een maand voor de startdatum kan een deelnemer afzeggen. Het cursusgeld wordt dan teruggestort. Daarna is restitutie van het cursusgeld of een deel daarvan alleen mogelijk bij ziekte, ziekenhuisopname of andere overmachtsituaties.
Bij onvoldoende deelnemers gaat de cursus niet door. Ik hanteer een minimum van 4 cursisten. Uiterlijk een maand voor de cursus bericht ik aangemelde cursisten of de cursus doorgaat. Zo niet, dan ontvang je het cursusgeld terug.

Uiteraard krijg je ook je cursusgeld terug als ik de cursus zelf afzeg als gevolg van ziekte, ziekenhuisopname of andere overmachtsituaties.

Coronavirus (Covid 19): geef elkaar de ruimte
Voor alle cursussen voor volwassenen richt ik de atelierruimte zo in dat elke cursist kan werken op 1,5 m afstand van een ander. Verder houd ik me aan de richtlijnen van de overheid om de verspreiding van het virus te beperken. De meest actuele voorzorgsmaatregelen zal ik mailen aan de betreffende cursisten.

Kom niet naar de cursus bij de volgende klachten: hoesten, verkoudheid, verhoging of koorts, benauwdheid, plotseling reuk- of smaakverlies. Vlak voor de cursus start zal ik een aantal dan geldende vragen van een gezondheidscheck mailen aan de deelnemers; als de antwoorden op alle vragen ‘nee’ zijn, kun je aan de cursus deelnemen.

Als je klachten hebt die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus of positief getest bent op het coronavirus en dus besluit je deelname aan de cursus te annuleren, geef ik je de keuze: OF je krijgt het cursusgeld in zijn geheel terug, OF je ontvangt een voucher, waarmee je de cursus alsnog kunt doen op een later tijdstip.
Als ik zelf dergelijke klachten heb of positief getest ben op het coronavirus, annuleer ik de cursus en geef ik je eveneens deze keuzes.

Mocht het aantal cursisten als gevolg van annuleringen in verband met het coronavirus geslonken zijn tot 1, dan behoud ik mij het recht voor om de cursus te annuleren. Ook dan kan de betreffende cursist kiezen voor teruggave van het cursusgeld of een voucher.