De drukpers waarmee we de linosnede afdrukken op papier
Eerst maken we schetsen en daar kiezen we de mooiste uit voor de linosnede
De linoblokjes zijn gesneden
Afdrukken kan met verschillende kleuren inkt op verschillende kleuren papier

In juni 2024 geef ik weer een cursus linosnede voor 9-12 jaar.

In een korte cursus van drie zaterdagochtenden snijden we een tekening uit in een stukje linoleum en maken we een paar afdrukken op papier met behulp van een drukpers.

Eerst maken we wat schetsen en zoeken daar de mooiste uit om een lino van te snijden. Dan teken je je favoriete tekening na op een stukje linoleum (of je trekt hem over met carbonpapier. En dan ga je delen wegsnijden met gutsjes en mesjes. Nog spannender is het om meteen al snijdend een tekening te maken in het linoleum.

Als het snijwerk klaar is, rol je het linoleumblokje in met drukinkt. Dan leg je hem op de metalen plaat van de pers, je legt er een stuk papier op, dan nog een extra stuk wat groter papier en een lapje vilt en dan draaien maar aan de vier spaken om de afdruk te maken. De metalen plaat met het blokje linoleum met het papier erop, en de extra lagen papier en vilt trek je dan tussen twee zware metalen rollen en zo draai je een prent uit de drukpers.

Je kunt op verschillende soorten en kleuren papier drukken, met verschillende kleuren inkt.

Aan het eind van de ochtend maken we de glazen platen met de drukinkt schoon, en tijdens dat schoonpoetsen kun je ook nog bijzondere prenten maken!

3 x linosnede op zaterdagochtend 10.00-12.00 u (evt. met uitloop tot uiterlijk 13.00 u, afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers)
Data: 1, 8 en 15 juni 2024
Waar? In de Geerteschool, atelier Nel Pak, Alkhof 57c, 3582 AX Utrecht
Kosten inclusief materialen en thee/sap: € 60
Het betreffende bedrag voor start van de cursus overmaken op bankrekening NL10INGB0003454786 t.n.v. N. Pak te Utrecht.

Informatie en aanmelden: bel of sms 06 33767394 of mail naar nelpak@planet.nl; ik mail dan een aanmeldingsformulier terug.

De kleine lettertjes: maximum aantal deelnemers: 5. De cursus gaat door bij minimaal 3 deelnemers.  Restitutie van het cursusgeld of een deel daarvan na aanvang van de cursus is alleen mogelijk bij ziekenhuisopname of andere overmachtsituaties.